(0422)211 5717

MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI

bandANASAYFA » KASKO

Kasko

Kasko sigortası; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı olan bir sigorta türüdür. Kasko, poliçede belirtilen ve karayolunda kullanılma izni olan motorlu ve motorsuz tüm kara araçlarından doğan risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan oluşacak maddi zararları ve hasarları teminat altına alır. Örneğin; aracın karayolunda ve demiryolunda kullanılabilen motorlu veya motorsuz araçlara çarpması, aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması ya da çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi zararlar kasko teminatına dahildir.

 

Kasko Sigortası İle Zorunlu Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

  • Kasko sigortası, sizin aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.
     
  • Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, sizin aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.
     
  • Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. Bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.
     
  • Örnek vermek gerekirse; trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.


 

Araç El Değiştirdiğinde, Kasko Poliçesi De El Değiştirir Mi?

Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.
 


Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Sigortalının ölümü halinde tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

 

Araç, Noter Satışı Olmaksızın El Senedi İle Satılmış Ve Alan Kişi Kazaya Karışmış İse, Satan Açısından Sorumluluk Söz Konusu Olur Mu?

Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko sigortası, aracın bir başka araca veya eşyaya çarpması, aracın yanması, çalınması gibi durumlarda oluşan hasarları güvence altına almak için yaptırılan bir sigorta türüdür. Kaskosu olan sigortalıların bir yıllık poliçe süresini hasarsız geçirmesi durumunda bir yıl sonraki poliçelerini yenilerken kazandıkları indirim hakkına “Hasarsızlık indirimi” olarak adlandırılmaktadır. Aracınızın hasarsız geçirdiği süre ne kadar uzun olursa indirim oranı da o kadar artabilmektedir. Hasarsızlık indirimi oranları belirlenirken aracınızın yaşı, markası, modeli gibi etkenler ve kasko değer listesi belirleyici olabilmektedir. Sigorta şirketine göre hasarsızlık indirim oranı değişkenlik gösterebilir. Daha detaylı bilgi için Kasko Hasarsızlık İndirimi Nedir? yazımıza göz atabilirsiniz.

 

Kasko Sigortasında Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Aracın Sigorta Yenilemesinin Başka Şirkete Yaptırılması Durumunda Hasarsızlık İndirimi Devam Eder Mi?

Hasarsızlık indirimi devam eder. Kasko Sigortasında hasarsızlık indirim kademesi SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) aracılığıyla bütün sigorta şirketleri tarafından online olarak takip edilebilmektedir.
 

Kasko Sigortasında Hasarsızlık İndirimine Hak Kazanmış Bir Araç Satıldığında, Yeni Alınan Araçta Da Bu Hak Devam Eder Mi?

Evet devam eder. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. İki araç arasında prim farkı var ise bu fark sigortalıdan tahsil edilir.

 

Aracım Başka Bir Taşıtla Taşınırken Hasar Olursa, Kasko Sigortası Hasarı Karşılar Mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.
 

Aracın Çekilmesi Esnasında Oluşan Hasarlar, Kasko Sigortasına Dahil Midir?

Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
 

Aracın Aksesuarları Kasko Sigortalarına Dahil Midir?

Standart lastik ve jantlar kasko sigortasında otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.
 

Araç Hasar Gördüğünde, Tamirde Geçen Süreye İsabet Eden Kullanım Ve Gelir Kaybından Doğan Zararlar Kasko Teminatına Dahil Midir?

Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan özel araçlar için "ulaşım giderleri"; ticari araçlar için "iş durması" teminatları, zararlar belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.
 

Kasko Sigortalı Aracın Çalınması Halinde, Tazminat Ödenmeden Bekleme Süresi Var Mıdır?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracın mülkiyetini sigortacıya devreder.

ebultenE-BÜLTEN

E-Bülten’e kayıt olun, fırsatları ve indirimleri kaçırmayın.

KATAR SIGORTA | BIR SIGORTADAN DAHA FAZLASı...

HIZLI MENÜ

HİZMETLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

Copyright 2018 ©